top of page

Davranış ve Etik Prensipler

Lindy Hop Company ve Hoppin’ Weekend ekibi ile festival organizatörleri olarak etkinliklerimizde güvenli bir alan sağlamakla ilgili prensiplerimizi sizlerle paylaşmayı önemsiyoruz. Stüdyomuz ve festival kapsamındaki tüm etkinliklerin karşılıklı saygı ve güvenin hissedildiği bir sosyal alan gerçekleşmesi niyetiyle, öncelikle bu alanda kendimize ve birbirimize karşı sorumlu olduğumuzu hatırlatmak isteriz. Bununla birlikte karşılıklı saygı ve güvenin tehdit edildiğini düşündüğünüz herhangi bir durumda, destek almaya ihtiyaç hissettiğiniz takdirde Hoppin’ Weekend organizatörleri ve ekibi olarak sorumluluk almaya hazır olduğumuzu ve ihlallere karşı sıfır tolerans politikasını benimsediğimizi bildiririz. 

 

Söz konusu davranış ve etik prensipler etkinliklere katılım sağlayan herkesi; katılımcıları, sanatçıları (hocaları, müzisyenleri), organizatörleri, gönüllüleri ve mekan çalışanlarını kapsar. Hiç bir ırk, etnik köken, dil, din, cinsiyet, cinsel kimlik ve/veya ifade, cinsel yönelim, fiziksel engel veya dış görünüş ayırmaksızın herkesi kapsar.

 

Prensiplerimiz kapsamında ırk, etnik köken, dil, din, cinsiyet, cinsel kimlik ve/veya ifade, cinsel yönelim, yetenek, yaş, sosyal köken, fiziksel görünüm, vücut şekli veya boyutuna dayalı her türlü tacize veya ayrımcılığa sıfır tolerans politikası benimseriz. 

 

Yukarıda belirtilen ayrımcılık temellerinden herhangi biriyle ilgili herhangi bir saldırgan yorum veya jest, hoş karşılanmayan veya istenmeyen fiziksel temas veya cinsel ilgi, kasıtlı korkutma, ısrarla takip etme, fotoğraf empoze etme veya kaydetme gibi durumlar bunlarla sınırlı kalmaksızın taciz olarak kabul edilir. Bu ister şahsen ister çevrimiçi olarak gerçekleşsin yine de taciz olarak kabul edilir. Taciz aynı zamanda daha incelikli bir düzeyde de ortaya çıkabilir ve çoğu zaman gözden kaçabilir. Bazen taciz, “bu sadece bir şaka” veya “çok hassassın” gibi yorumlarla birlikte gerçekleşir ve maruz kalan kişi için bile tespit edilmesi veya tanımlanması zor olabilir. Tacizi şu şekilde tanımlıyoruz: birinin onurunu zedelemek veya onu korkutmak, aşağılanmış, kırılmış veya düşmanca bir ortamdaymış gibi hissettirmek. 

 

Kişisel sınırları rızasız bir biçimde ihlal eden, tacizkar veya güvenliği tehdit edebilecek herhangi bir davranışı durdurmaları istendiğinde katılımcıların buna derhal uymaları beklenir. Herhangi bir sebepten güvenliği tehdit edecek türde davranışların kabul edilmediği bu alanda, organizatörlerin gerekli durumda uyarı yapma ve mekandan uzaklaştırma hakkı olduğunu belirtmek isteriz. Son olarak hatırlatmak isteriz ki bir dansa sebepsiz yere hayır demek son derece kabul edilebilir bir durumdur.

Yukarıda anlatılan konularla ilişkili olarak destek almaya ihtiyaç hissettiğiniz takdirde festival organizatörleri ve ekibinden her zaman destek isteyebilirsiniz. Festival sürecinde gönüllü çalışan herhangi bir ekip arkadaşımıza veya kayıt masasına giderek bizlere anında ulaşabilirsiniz. Eğer güvenliğinizi tehdit edecek bir durum yaşıyorsanız ve bunu açıkça ifade edemiyorsanız, desteğe ihtiyacınız olduğunu anlatan güvenli bir sözcük daha hızlı aksiyon almamızı kolaylaştırabilir. Böyle bir durumda güvenli sözcük: “Panama”

 

Görüş ve önerilerinizle bu dökümana katkıda bulunmak isterseniz bizimle iletişime geçmenizden memnuniyet duyarız. İnternet sayfamızdaki iletişim bölümünden her zaman bize ulaşabilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

bottom of page